upm maderasUPM Korkeakosken saha siirtyy lämpöpumppu­teknologiaan

Sahatavaran kuivauksessa päästöjä lasketaan ja energiankäyttöä tehostetaan lämpöpumppulaitoksella. Samalla kuivauskapasiteetti kasvaa.”Haluamme olla sahateollisuudessa maailman huippuja, erityisesti ympäristövastuullisuuden näkökulmasta. Uusi lämpöpumpputeknologia tukee tavoitteeseen pääsyämme ja lisäksi investoinnilla on hyvä takaisinmaksuaika”, perustelee UPM Timberin liiketoimintajohtaja Antti Koulumies UPM Korkeakosken sahalle nousevaa uutta AmbiHeat-lämpöpumppulaitosta.

Modulaarinen AmbiHeat-lämpöpumppulaitos on lämpöteholtaan 1 MW ja se on tulevaisuudessa laajennettavissa 2 MW lämpöpumppulaitokseksi.

Perinteisesti sahoilla puutavaran kuivaus hoidetaan puun kuoresta tuotetulla lämmöllä. Kuivaamossa ilma on hyvin kuumaa ja kosteaa, samalla se siis on myös erittäin energiapitoista.

”Olimme miettineet, missä meillä kuluu energiaa eniten, niin sehän on kuivausprosessi. Valitettavasti lämmön talteenottojärjestelmistä huolimatta hukkalämpöä menee taivaan tuuliin paljon. Voisiko tuota hukkalämpöä hyödyntää? Tässä yhteydessä törmäsimme Calefaan”, Korkeakosken sahanjohtaja Sami Kotivuori kertoo.

Vähemmän päästöjä ja tehokkaampi tuotanto
Korkeakosken saha alkaa ensi kesästä alkaen hyödyntämään kahden kuivaamonsa 52-60-asteista hukkaenergiaa AmbiHeat-lämpöpumppulaitoksen avulla. Hukkalämmöstä jalostetaan sahalle hyvällä hyötysuhteella yli 100-asteista lämpöä. Lämpöpumppulaitoksen myötä hakkeen polttoa voidaan vähentää. Lisäksi talvipakkasten aikoihin kuivauskapasiteettia pystytään kasvattamaan.

”Kylmän kelin aikaan kuivaus on ollut tuotannon pullonkaula, tuotettu lämpö ei ole riittänyt. Lämpöpumppulaitoksella kuivaukseen saadaan tehoa lisää”, Kotivuori sanoo.

Calefa AmbiHeat-lämpöpumppulaitos pystyy kehittyneen lämpöpumpputeknologiansa ansiosta tuottamaan eri lämmönlähteistä teollisuuden tarvitsemia poikkeuksellisen korkeita, yli 100 asteen lämpötiloja.

”Prosessiin tarvitaan melko korkeaa lämpötilaa, aiemmin tähän soveltuvaa teknologiaa ei ole ollut”, Kotivuori kertoo. Calefa kotimaisena toimittajana vaikutti luotettavuudellaan osaltaan myös investointipäätökseen.

”Valmistus kotimaassa on vastuullisuutta, joka kuuluu myös meidän arvoihimme. Lisäksi uuden tekniikan käyttöönotto on helpompaa, kun meillä on vain yksi toimittaja, joka kantaa kokonaisvastuun.” Kotivuori jatkaa.

Calefa hallitsee ja optimoi lämpöpumppulaitosta etäyhteyden kautta.

UPM:n tavoitteet korkealla ympäristövastuullisuudessa
UPM Timberillä lämpöpumppulaitoksen hankinta liittyy laajempaan muutokseen, jossa se pyrkii kokonaan nollaamaan päästönsä. Maailmassa tulee olemaan kasvavissa määrin kysyntää läpinäkyvyyden suhteen, kuten miten tuote on tuotettu, mistä raaka-aine tulee ja millainen elinkaari sillä tulee olemaan.

”Tähän asti on ajateltu, että jos tuote on valmistettu puusta, niin se riittää. Näen, että sahateollisuuden sisällä pitäisi pystyä erottautumaan ja nostamaan rimaa, mitä tulee tuotteen päästöihin ja muihin ympäristövastuullisuustekijöihin”, Antti Koulumies sanoo.

Vaikuttavilla toimilla halutaan asettaa toimialalle uusi korkea tavoitetaso, jolla saadaan haastettua muitakin mukaan ympäristövastuullisuuteen.

”Näemme, että tämä on ainoa oikea tie eteenpäin. Jokaisen toimialan pitää tehdä asian eteen voitavansa ja yritysjohtajien asia on edistää näitä asioita erittäin nopeasti. Olemalla edelläkävijä, saadaan mukaan muutakin suomalaista sahateollisuutta”, Koulumies tiivistää.

 Calefan toimitusjohtaja Petri Vuori on samaa mieltä.

"Mekaaninen metsäteollisuus on erittäin suuri toimiala Suomessa ja sen sisällä sahatavaran kuivaus on todella energiaintensiivistä. Potentiaali tästä tulevien hukkalämpöjen hyödyntämiseen on aivan valtava. Onkin erittäin hieno asia, että UPM Timber näyttää tulevaisuuden suuntaa ja ympäristövastuullisuutta koko toimialalle," Vuori sanoo.

UPM - FINLANDIA - 29 agosto 2022